Vi forbereder fremtiden

Hvorfor et nyhetsbrev? I disse nyhetsbrevene vil vi informere om de ulike delene av Diakonhjemmet hage, og mer detaljert om hva som skal foregå av anleggsarbeider de neste ukene.

Hvem er mottaker? Arbeidet vil særlig påvirke alle ansatte, studenter, beboere, naboer, og besøkende til Diakonhjemmets eiendom i Oslo. Nyhetsbrevet går til alle som har meldt seg på via våre gamle og nye nettsider, og direkte via mail. Dersom du ikke ønsker å motta brevet eller får flere eksemplar, kan du melde deg av via lenken nederst på denne siden. 

Hvordan få en utskrift av nyhetsbrevet? Nederst i brevet finner du en oppskrift på hvordan du kan skrive ut dette nyhetsbrevet og henge det på en oppslagstavle.

Anleggsarbeider

 • I uke 45 starter arbeidene i gaten mellom sykehuset og VID. Dette arbeidet vil fortsette til uke 50 - se kart og mer informasjon under.
 • I løpet av kort tid starter også arbeidene i Diakonveien. Se kart og mer informasjon under.
Diakonhjemmet hage skal være et sted hvor det er inspirerende å lære, spennende å jobbe og godt å bo.  

Hva er Diakonhjemmet hage?

Diakonhjemmet hage skal bidra til at Diakonhjemmet og våre virksomheter kan utvikle flere nye tjenester og aktiviteter innenfor helse, omsorg, utdanning og forskning. Målet er å kunne dekke omfattende samfunnsbehov. Det er også å være med på å sikre bærekraftige velferdsløsninger for framtiden. Vi stiller området vårt, med en fantastisk park som kan benyttes av alle, til disposisjon for byen vår. 

Planleggingen av byutviklingsprosjektet startet allerede i 2013. Reguleringsplanen (Reguleringsområde S-5083) ble vedtatt i Oslo Bystyre i mai 2020.  Første byggetrinn – Diakonveien Omsorg+ – ble ferdigstilt i november 2020.

Her kan du se de ulike feltene og hva slags formål de skal brukes til – ifølge Reguleringsområde S-5083: 

Felt A: Boligbebyggelse: Planlagt bygging av ca 230 leiligheter pluss en ny barnehage.

Felt B: Nytt sykehjem for ca 138 beboere.

Felt C:  Her ligger Diakonveien Omsorg+ med 124 leiligheter. Ferdig bygd i 2020.

Felt D: Høyblokk med ca 100 studentboliger. Langs dette feltet kommer en ny universelt utformet Diakonhjemmet T- banestasjon, som skal erstatte dagens stasjoner på Frøen og Steinerud.

Felt E: Her planlegges en utvidelse av campus for VID vitenskapelige høgskole. Det skal bygges en ny videregående skole med plass til 810 elever. Under det nye torget skal det bygges en ny flerbrukshall, og i tillegg vil det bli lokaler for bevertning, servicetilbud innen helse og trening, og kontorer.

Felt F: Parkområde – som grenser opp mot den frodige parken som omkranser sykehuset. 

 

Besøk informasjonssenteret i Diakonveien 18

 • Her vil du finne tavler med informasjon, plakater, utstillinger og korte videoer om planene for Diakonhjemmet hage. Informasjonssenteret er bemannet noen timer i uken, så ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.
 • Du kan også sende oss spørsmål eller tilbakemeldinger via hage@diakonhjemmet.no. 
 • Her kan du lese reportasjen fra åpningen av senteret i september.
 

Anleggsarbeider de neste ukene

Se kart over.

I uke 45 starter arbeidene i gaten mellom sykehuset og VID. 

 • Fase 1 – uke 45–46: Her vil deler av veien bli sperret av (rød stiplet linje). Grønn pil viser hvor det er mulig å gå, og det vil legges til rette for universell utforming.  
 • Fase 2 – uke 46-50: Større deler av veien mellom sykehuset og VID vil bli sperret av for anleggsarbeider. Fortau på nordsiden langs VID vil ikke bli berørt og blir som det er i dag. Grønn pil viser hvor det er mulig å gå, og det vil legges til rette for universell utforming.  
 • Mens arbeidene pågår vil det kun være myke trafikanter som kan bruke Diakonveien i området foran VID og sykehuset. Varelevering må fra uke 45 foregå via Reidar Kobros vei.

Oppdatert informasjon finner du her

 

Mer informasjon finner du på vår nye nettside

www.diakonhjemmethage.no har fått nytt innhold og nytt design. Vi utvider siden for å kunne gi mer informasjon om alle de utviklings- og utbyggings-prosjektene som skal på plass de neste årene.

Her har vi blant annet samlet informasjon om alt våre ulike virksomheter gjør rundt bærekraft.

Ta gjerne en titt, og si fra dersom du har innspill eller ser ting som er uklart. Send en mail til hage@diakonhjemmet.no

 

Oppstart gravearbeider i Diakonveien

Se kart over.

I november starter gravearbeid i Diakonveien fra Borgenveien frem til og med Diakonveien 13.

Dette er en del av en planlagt oppgradering av infrastrukturen i Diakonhjemmet hage, Diakonhjemmets utviklings- og utbyggingsprosjekt. Målet med dette arbeidet er å forberede de neste byggetrinnene i Diakonhjemmet hage.

Arbeidene er planlagt å starte i begynnelsen av november, og forventes å pågå frem til sommer 2024. Gravearbeidet vil skje i etapper, og vi har fått forsikringer om at entreprenøren vil gjøre sitt beste for å minimere forstyrrelsene for naboene.

Diakonveien blir innsnevret til et kjørefelt med lysregulering.

 • Første fase (nov 2023 – januar 2024) blir det arbeider i østre kjørefelt nærmest eneboligene i Diakonveien. 
 • Andre fase (januar 2024 – april 2024) blir det arbeider i vestre kjørefelt nærmest Diakonveien Omsorg+.
 • Tredje fase (april 2024 – juni 2024) blir det arbeider med fortau nærmest Diakonveien Omsorg+.

Vi forstår at dette kan medføre midlertidige ulemper, inkludert redusert tilgjengelighet av veier, støy og støv. Vi vil imidlertid arbeide tett med entreprenøren for å sikre at arbeidet utføres så smidig  som mulig.

Oppdatert informasjon finner du her

Diakonhjemmet Hage